Een meerjarenonderhoudsplan voor VvE’s is niet verplicht!

Hans de Nooy

3 redenen voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) om GEEN peperdure meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) op te laten stellen!

Als u als niet grote VvE (<20 appartementen) flink wilt besparen, moet u wegblijven van dure “belangenbehartigers”, bouwtechnisch bureaus, beheerders, administratiekantoren en andere dure tussenpersonen.


Tip 1. Een meerjarenonderhoudsplanning is niet wettelijk verplicht!

“Ja maar wij als VvE moeten die toch hebben?”. Dit is een fabeltje wat men u wilt laten geloven! In Nederland moet u als VvE aan een aantal wettelijk verplichtingen voldoen:

  1. Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
  2. U moet een bestuur en kascommissie hebben.
  3. Minimaal een keer per jaar vergaderen.
  4. Ieder jaar een jaarrekening op laten stellen.
  5. Een onderhoudsfonds hebben (liefst met begroting).

Bron: Rijksoverheid  

Iedere VvE moet dus verplicht een onderhoudsfonds opbouwen. Uit dit fonds betaalt de VvE kosten die niet jaarlijks voorkomen, zoals schilder onderhoud. Het onderhoudsfonds voorkomt dat eigenaren grote uitgaven voor bijvoorbeeld schilder onderhoud of houtrenovatie in één keer moeten bijbetalen.

Dus geen duur, totaal over de top, uitgebreid meerjarenonderhoudsplan waar u als minder grote VvE helemaal niets aan heeft. Natuurlijk is het wel verstandig om goed gebudgetteerd onderhoud te laten uitvoeren.

Goed en tijdig onderhoud is goed voor de waarde van uw VvE, het complex en de appartementen. Om ervoor te zorgen dat uw VvE zijn waarde behoudt, is vooral periodiek onderhoud aan het hele pand nodig. Het is belangrijk om het onderhoud op tijd uit te voeren, want op tijd uitgevoerd onderhoud voorkomt ellende en voorkomt veel onnodige kosten. Dit geldt vooral voor terugkomend schilder onderhoud.


Tip 2. Bereken de hoogte van uw VvE onderhoud fonds gewoon op de site van de Rijksoverheid.

 Elke Vereniging van Eigenaren moet geld in reserve houden voor onderhoud aan het pand. De VvE Onderhoudsmeter helpt daarbij. Deze schat de totale onderhoudskosten en de jaarlijkse bijdrage. U kunt uw eigen gegevens op de site invullen en zo heeft u uw budgettering op orde.

Waarschuwing: let goed op dat de berekening op de site van de Rijksoverheid een indicatie is en dat hier nooit rechten aan kunnen worden ontleend.


Tip 3. Kies liever voor een AF-erkende schilder dan voor een peperduur bouwtechnisch bureau.

Een meerjarenonderhoudsplan opstellen is vaak veel te duur en is voor uw VVE helemaal niet nodig. De VvE betaalt al snel tussen de € 1500,- en oplopend tot wel € 8500,- voor een “maatwerk” begroting met verrekenbare en gebudgetteerde meerjarenonderhoudsplan (dus geen exacte bedragen), en waarvoor?

  1. Geen echte offertes en aanbiedingen (gebudgetteerd)
  2. Vaak voor zaken die pas ver in de toekomst moeten gebeuren (zeer ruime planning)
  3. Ze zijn niet de uitvoerende partij (algemene allround vakkennis)

En laten we eerlijk zijn, schilderwerk is vaak de grootste onderhoudspost voor een VvE en komt elke paar jaar weer terug. Andere posten zijn vaak eenvoudiger met een offerte in beeld te krijgen. Bijvoorbeeld om de kosten van een dakdekker goed in kaart te hebben, hoeft u als het goed is maar eens in de 20 jaar een offerte aan te vragen. Ik wil daarbij wel aantekenen dat schilderwerk elke paar jaar terug komt, dus regel dat goed en voor meerdere jaren en met een erkende schilder, bijvoorbeeld AF-erkend. Elke keer wisselende schilders geeft problemen bij bijvoorbeeld de kwaliteit van de verschillende aangebrachte verfsystemen, garantie, kennis van het pand en zeker niet te vergeten de communicatie met u als bestuur en met de bewoners.

Aan de AF-erkenningsregeling kunnen alleen schilders-, glas-, en afwerkingsbedrijven deelnemen die in het bezit zijn van vak- en bedrijfstechnische diploma’s of aantonen over de vereiste kwaliteiten met betrekking tot ondernemerschap te beschikken.


Tot slot

Ik merk dat alleen de slimme VvE bestuurders hier over nadenken en niet uit angst zich iets laten verkopen. Het gros van de VvE bestuurders blijft bang en gelooft alle spookverhalen van de “belangenbehartigers”. Ondertussen brengen deze  “belangenbehartigers” massaal dure meerjarenonderhoudsplannen uit, die ze voor de hoofdprijs aan u als VvE bestuur verkopen.

Hans de Nooy
Hans de Nooy
Hans de Nooy “creative” entrepreneur 9de generatie schilder, oprichter en eigenaar van Eigenhuisschilderplan.nl. Het schilder-abonnement voor uw eigenhuis. Onderdeel van De Nooy onderhoudsgroep sinds 1754, al meer dan 260 jaar ervaring in meerjaren onderhoud.