Schilderprijs berekenen
Ribbon

Wat kost het schilderwerk aan mijn woning?

Type van uw woning
Woonlagen
Laatste schilderbeurt
Aantal kleuren

Hier geeft u aan in hoeveel kleuren uw woning geschilderd is.

Aantal kleuren
Ondergrond

Hier geeft u aan hoe de ondergrond van uw woning is geschilderd.

Ondergrond

Logos
Heeft u een vraag? Bel: 0342 444 110

Op deze actie zijn de bepalingen, vastgelegd in de GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN van toepassing.

Om in aanmerking te komen voor de gestelde prijs, kan worden volstaan door het ‘liken’ van de Eigenhuis Schilderplan Facebook pagina, en door het daarbij horende formulier in te vullen;

De gestelde prijs is een schilderbeurt voor de buitenkant van de woning van de winnaar.

Deelname is uitsluitend voor mensen die in Nederland woonachtig zijn;

Deelnemers die onjuiste of onvolledige naam en adresgegevens insturen worden gediskwalificeerd en komen derhalve niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs;

Deelnemers onder de leeftijd van 16 jaar, dienen vooraf toestemming te verkrijgen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger;

U kunt maximaal 1 keer deelnemen aan deze actie;

Eigenhuis Schilderplan kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uitingen van derden welke gebruik maken van de door Eigenhuis Schilderplan ter beschikking gestelde gegevens;

Eigenhuis Schilderplan behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de Deelnamevoorwaarden en het Privacy Statement. De actuele Deelnamevoorwaarden en het actuele Privacy Statement zijn bij elke deelname te raadplegen. Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de actuele voorwaarden;

In alle gevallen waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Eigenhuis Schilderplan;

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;

Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

Privacystatement

Eigenhuis Schilderplan gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. De bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden zorgvuldig nageleefd. Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Eigenhuis Schilderplan met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden wordt de verzamelde informatie gebruikt?
De door u ingevulde gegevens worden gebruikt voor het trekken van de prijswinnaars alsmede het uitkeren van de prijzen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt en beschikbaar gesteld voor commerciële doeleinden. Dit wil zeggen u voorzien van aantrekkelijke aanbiedingen, andere interessante prijsvragen, gratis productinformatie, nieuws en dergelijke. Dit kan geschieden d.m.v. email, post, SMS of telefoon.
Tevens worden de gegevens gebruikt voor analyse doeleinden ter verbetering van de website en ter verrijking (aanvullen) van andere databases.

Contact

Bij vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@eigenhuisschilderplan.nl

Terug naar de actie.

Duurzaam Eigenhuis Schilderplan

Blog: Duurzame dinsdag

Mijn dochter van 7 zit voor de televisie en als er tussen haar favoriete programma reclame komt, wordt deze met […]

Lees verder Alle blogs